Nowy Dwór Mazowiecki, Gen. Thommee 17A

Otoczenie

Nieruchomość sąsiaduje od strony wschodniej z gruntem, na którym zlokalizowana jest wytwórnia betonu. Od strony południowej i północnej sąsiaduje z gruntami z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Od strony zachodniej, przy ulicy Generała Thommee sąsiaduje z gruntem, na którym zlokalizowany jest budynek usługowy dwukondygnacyjny, w chwili obecnej nieużytkowany, zlokalizowany po drugiej stronie terenów Twierdzy Modlin. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa usługowa oraz mieszkalna jednorodzinna Starego Modlina. W niewielkiej odległości (ok. 300 m) od nieruchomości zlokalizowane są zabytkowe zabudowania Twierdzy Modlin oraz Stacja PKP Modlin. Lotnisko Modlin zlokalizowane również przy ulicy Generała Thommee odległe jest o około 2 km. W niewielkiej odległości od nieruchomości w kierunku południowym rzeka Narew wpada do Wisły.

Dostępność komunikacyjna mapa

Nieruchomość jest dostępna od ulicy lokalnej odchodzącej od ulicy Generała Thommee. Jadąc od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, po przejechaniu mostu Porucznika Pancera (most na rzece Narew), należy zaraz za mostem, na małym rondzie skręcić w prawo w lokalną ulicę. Po przejechaniu około 200 m należy skręcić w lewo pod górę do wjazdu na nieruchomość. 

Opis nieruchomości

MPZP

Spółka wystąpiła z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modlin Górki dla nieruchomości i działek sąsiednich z obecnje funkcji przemysłowo-usługowej na funkcję mieszkaniowo-usługową (mieszkaniowa intensywna). Zmiana jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Procedura planistyczna jest w trakcie realizacji. Przykładowy sposób zagospodarowania terenu został przedstawiony na wizualizacjach poniżej. 

 

GRUNT

W skład nieruchomości wchodzą trzy działki ewidencyjne o numerach: 73/9, 73/13 i 73/14 o łącznej powierzchni 16.607 m2. Działki sąsiadują ze sobą, tworząc zwarty kompleks gruntów o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren kompleksu działek jest płaski, urządzony. Miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej trylinką oraz płytami betonowymi. Cały teren jest ogrodzony płotem z siatki stalowej na podmurówce, częściowo od strony betoniarni (strona wschodnia) płotem murowanym z pustaków. Główny wjazd na teren nieruchomości zorganizowano przez bramę zlokalizowaną od strony południowej. Droga dojazdowa o nawierzchni z płyt betonowych.

 

 

 

Galeria