Warszawa, Lelka/Roentgena

Otoczenie

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości zdominowane jest przez zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje bezpośrednio z ulicą Pustułeczki, po przeciwnej stronie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od strony wschodniej nieruchomość graniczy z ulicą Roentgena. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Od strony południowej znajdują się budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej Baszta. Dalej na południe zlokalizowane jest Centrum Handlowe Ursynów z hipermarketem Real. Natomiast od strony zachodniej znajdują się grunty niezagospodarowane, a w dalszej odległości tereny mieszkaniowe.

Dostępność komunikacyjna mapa

Nieruchomość zlokalizowana jest na rogu ulic Roentgena oraz Pustułeczki, 500 m od ulicy Puławskiej – jednej z głównych arterii Warszawy, co zapewnia korzystne połączenie z innymi częściami miasta.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przy ulicy Roentgena znajduje się przystanek autobusowy, który obsługiwany jest przez kilka linii.

Dworzec kolejowy Jeziorki jest położony około 3,5 km od przedmiotowej nieruchomości.

Najbliższe lotnisko - Port Lotniczy im. F. Chopina znajduje się w odległości około 7 km od przedmiotowej nieruchomości (tj. około 15 minut samochodem).

Opis nieruchomości

GRUNT

Nieruchomość składa się z 12 działek ewidencyjnych położonych w obrębie ulic Lelka i Roentgena w dzielnicy Ursynów o numerach: 80/1, 80/2, 80/3, 88/28, 88/29, 88/31, 88/30, 88/33 z obrębu 1-10-78 i 71/5, 71/7, 71/8, 71/9 z obrębu 1-10-76 o łącznej powierzchni 6.238 m2. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren jest płaski, ograniczony ulicą Roentgena od strony wschodniej.
Tytuł prawny do nieruchomości to własność. 

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego – część zachodnia A, stanowiącego treść uchwały nr XI/316/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2007.
Zgodnie z obowiązującym planem przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: MU III/12,0 (tereny o funkcji mieszkaniowo usługowej), 18 KUD (ulice dojazdowe), 6 KUL (ulice lokalne). 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się w obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Galeria