Lublin, Garbarska 16a, 18

Otoczenie

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki magazynowe i produkcyjne. Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje bezpośrednio z Zakładem Przemysłu Dziewiarskiego, od strony zachodniej z Zespołem Szkół Energetycznych od strony wschodniej występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy Drodze Męczenników Majdanka, Urząd Dozoru Technicznego, od południa parking dla ok. 100 samochodów oraz PGE Dystrybucja S.A.
W dalszym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Dostępność komunikacyjna mapa

Nieruchomość jest dostępna od ul. Garbarskiej przy, której znajduje się
parking naziemny dla ok. 100 samochodów (teren gruntu będącego w dzierżawie).
Wycenianą nieruchomość cechuje bardzo dobre położenie pod względem komunikacyjnym. W pobliżu znajduje się skrzyżowanie głównych ciągów komunikacyjnych: ul. Drogi Męczenników Majdanka z ul. Łęczyńską, Wolską oraz ul. Fabryczną, ul. Kunickiego z ul. Nowy Świat , następnie z ul. Wolską i Al. J. Piłsudzkiego, co zapewnia korzystne połączenie z innymi częściami miasta.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przy Drodze Męczenników Majdanka znajdują się przystanki trolejbusowe linii nr 153,156,158 oraz przystanki linii autobusowej nr 0,7,14,16,23,28,55,56,303,CA2, przy ul. W. Kunickiego znajdują się przystanki trolejbusowe linii nr 151,152,160 oraz przystanki linii autobusowej nr 6,17,20,21,25,27,29,51,72,73,302,CA2.
Dworzec kolejowy Lublin Główny PKP jest położony około 1 km od przedmiotowej nieruchomości.

Opis nieruchomości

GRUNT

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 2/5 o powierzchni 20.642 m2 oraz działki ewidencyjnej nr 3/1 o powierzchni 526 m2. Łączna powierzchnia działek ewidencyjnych 2/5 i 3/1 wynosi 21.168 m2. Działka 2/5 ma kształt nieregularny, działka 3/1 ma kształt regularny. Teren płaski z lekkim spadkiem w kierunku północnym, ograniczony ul. Garbarską od strony południowej i Drogą Męczenników Majdanka od strony wschodniej, w większości powierzchni zabudowany.
Poniżej na mapie zaznaczono działki 2/5 oraz 3/1 kolorem niebieskim.

BUDYNKI

Działka ew. nr 2/5 zabudowana jest następującymi budynkami:

 • Halą remontową o 1 kondygnacji nadziemnej, bez kondygnacji podziemnych, o powierzchni 1.761 m2.
 • Budynek produkcyjny o powierzchni 944,10 m2 wybudowany w 2010 roku. Budynek ten stanowi całość z ww halą remontową.
  Łączna powierzchnia dwóch budynków (1.761 m2 + 944,10 m2) wynosi 2.705 m2.
 • Budynkiem produkcyjnym o 1 kondygnacji nadziemnej, powierzchnia obiektu wynosi 1.882,54 m2.
 • Magazynem (farb) o 1 kondygnacji nadziemnej, bez kondygnacji podziemnych, powierzchnia obiektu wynosi 288 m2.
 • Budynkiem socjalnym o 6 kondygnacjach nadziemnej, 1 kondygnacji podziemnej,  powierzchnia obiektu wynosi 2.724 m2.
 • Piaskownia o 1 kondygnacji nadziemnej, 1 kondygnacji podziemnej, powierzchnia obiektu wynosi 56,60 m2.
 • Budynkiem produkcyjnym o 2 kondygnacjach nadziemnej, 1 kondygnacji podziemnej,  powierzchnia obiektu wynosi 1.378,22 m2.
 • Budynkiem produkcyjnym o 1 kondygnacji nadziemnej, bez kondygnacji podziemnej, rok budowy 1967, bez przeprowadzanych modernizacji, powierzchnia obiektu wynosi 869,55 m2.
 • Kotłownia o 1 kondygnacji nadziemnej, powierzchnia obiektu wynosi 51 m2.
 • Magazyn o 1 kondygnacji naziemnej, bez kondygnacji podziemnej, rok budowy
  1971, bez przeprowadzanych modernizacji, powierzchnia obiektu wynosi 121,50
  m2.
 • Budynkiem socjalnym o 1 kondygnacji nadziemnej, bez kondygnacji podziemnej,
  powierzchnia obiektu wynosi 411,57 m2.

Dodatkowe informacje:
Stacja trafo jako samodzielny budynek nie istnieje, znajduje się w budynku socjalnym , hali remontowej i dwie stacje w budynkach produkcyjnych.

 

Galeria