Katowice, Wita Stwosza 3

Otoczenie

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią kamienice z funkcjami biurowo - usługowymi z usługami na parterze oraz funkcją mieszkalną. Od strony wschodniej nieruchomość graniczy z ulicą Wita Stwosza. Od południa i północy nieruchomość przylega do kamienicy 5 kondygnacyjnych.
Natomiast od strony zachodniej nieruchomość sąsiaduje z terenami niezabudowanych części działek, na których usytuowane są kamienice, których części frontowe przylegają do poszczególnych ulicy Wita Stwosza od wschodu i ul. Juliusza Ligonia od południa, ul. Tadeusza Kościuszki od zachodu, placu Karola Miarki od północy. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się podobna zabudowa stylowych kamienic z początku XIX w.

Dostępność komunikacyjna mapa

Nieruchomość jest dostępna od strony ulicy Wita Stwosza. Nie ma możliwości wjazdu na teren nieruchomości. Budynek wybudowany w granicy działki (płn.,płd.,wsch.). Od strony zachodniej znajduje się niewielkie patio ograniczone ogrodzeniem wykonanym z otynkowanych elementów murowanych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wita Stwosza. W rejonie położenia nieruchomości istnieje możliwość parkowania na okolicznych parkingach wzdłuż ulic.
Nieruchomość cechuje bardzo dobre położenie pod względem komunikacyjnym. W odległości ok. 100 m od nieruchomości znajduje się ulica Tadeusza Kościuszki, prowadząca w kierunku Dworca Głównego PKP (odległość ok. 500 m od nieruchomości).
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przy ulicy Tadeusza Kościuszki, Karola Miarki i Jana Kochanowskiego znajdują się przystanki tramwajowe linii nr 6,16,19. Przy ulicy Michała Drzymały w odległości ok. 150 m od nieruchomości zlokalizowane są przystanki autobusowe linii 115, 120, 130, 154, 632, 675, 900, 912, co zapewnia korzystne połączenie z innymi częściami miasta.

 

Opis nieruchomości

BUDYNEK

Budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek oferuje powierzchnię biurową na wszystkich piętrach oraz na kondygnacji podziemnej z częścią, która jest dostosowana na potrzeby gastronomiczne. W części możliwe wykorzystanie budynku jako obiekt hotelowy.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1817,01 m2, w tym powierzchnia najmu 1.650,66 m2.

Skrócona specyfikacja techniczna

  • Konstrukcja budynku: murowana, z elementami żelbetowymi;
  • Fundamenty: murowane;
  • Ściany zewnętrzne: murowane z cegły ceramicznej;
  • Dach budynku: dwuspadowy;
  • Ściany wewnętrzne: murowane z cegły ceramicznej;
  • Drogi i chodniki: z kostki Bauma;
  • Instalacje: elektroenergetyczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania;

Wykończenie pomieszczeń biurowych:
Budynek utrzymany na poziomie bardzo dobrym, Wnętrze budynku wykończone w standardzie biurowym, na podłogach znajdują się płytki ceramiczne, w pokojach biurowych wykładzina dywanowa, sufity częściowo podwieszane, ale w 80% zachowane oryginalne sztukaterie. Budynek wybudowany w 1910 r.. Budynek rozbudowany i poddany gruntownemu remontowi i modernizacji systemów i instalacji w czerwcu 2011 r.

Powierzchnie budynku

Zgodnie z zestawieniem powierzchni wykonanym na podstawie pomiarów geodezyjnych (kwiecień 2011 r.).

Piętro Główny sposób użytkowania kondygnacji Komunikacja techniczna Powierzchnia najmu /m2 Suma
-1 usługowa (gastronomia) 7,64 235,77 243,41
0 biurowa 17,02 239,58 256,6
1 biurowa 16,52 246,11 262,63
2 biurowa 16,48 245,66 262,14
3 biurowa 16,28 250,42 266,7
biurowa 16,67 247,42 264,09
biurowa 12,83 185,70 198,53
techniczna 62,91   62,91
Powierzchnia łączna budynku: 133,37 1650,66 1817,01

 

Przeznaczenie opisywanej nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.
Zgodnie z Uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy CU3 (obszar centralnego ośrodka usługowego). 

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A/1608/94 i znajduje się w obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

 

Pozwolenie na użytkowanie

Zostało wydane pozwolenie na użytkowanie rozbudowanych części budynku (strefa wejściowa i szyb windowy), przy ul. Wita Stwosza 3 (dz. 146) w Katowicach. Dla tego obiektu wydano pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania i przebudowy na budynek biurowy z częścią gastronomiczną i hotelową wraz z przebudową instalacji.

Galeria