Płock, Parowa 10

Otoczenie

Nieruchomość posiada warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo-konferencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną, basenem, miejscami postojowymi dla samochodów oraz ciągiem spacerowym. 

 

1. Parametry i cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- linii zabudowy nie ustala się. Teren działek nr 1/7 i 3788 nie przylega bezpośrednio do dróg publicznych;

- wielkość powierzchni zabudowy (istniejącej i projektowanej) do powierzchni działek - nieprzekraczająca 25%;

- szerokość elewacji frontowej - przeprzekraczająca 41 m;

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej attyki i wysokość budynku - nieprzekraczająca 11 m;

- geometria dachu - dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowych od 2 stopni do 7 stopni.

 

2. Ustalenia dot. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- przedmiotowe zamierzenie nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 09 listopada 2010 roku ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia nie będzie wymagana;

- część działek wolną od zabudowy należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną w postaci nasadzeń zieleni;

- należy zapewnić ogrzewanie budynku z własnej kotłowni zasilanej paliwem o podwyższonych parametrach ekologicznych;

- teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne wynikające z przepisów regulujących zasady ochrony gatunków rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów, wynikających z przepisów ustawy z dn. 03 lutego 1995 roku o ochronie gatunków rolnych i leśnych.

 

3. Ustalenia dot. obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez projektowaną sieć i przyłącze na podstawie uzyskanych warunków technicznych wydanych przez przedsiębiorstwo Wodociągi Płockie sp. z o.o.;

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną sieć i przyłącze na podstawie uzyskanych warunków technicznych wydanych przez przedsiębiorstwo Wodociągi Płockie sp. z o.o.;

- energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane przyłącze na podsatwie uzyskanych warunków przyłączenia wydanych przez przedsiębiorstwo Energa-Operator SA;

- projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego;

- dostęp do drogi publicznej od ul. Parowej poprzez drogę wewnętrzną na działce nr 378/11, stanowiącej własność Gminy Płock.

 

Otoczenie

Nieruchomość położona jest w odległości ok 2,5 km na zachód od Centrum Płocka. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości od południa stanowi rzeka Wisła. Sąsiedztwo od zachodu stanowi Klub Żeglarski „Petrochemia”. Sąsiedztwo od północy i wschodu stanowi ogrodzona niezabudowana działka gruntu,.

W odległości ok. 400 m na wschód od nieruchomości znajduje się Zalew Sobótka – miejskie kąpielisko.

Dostępność komunikacyjna mapa

Nieruchomość jest dostępna bezpośrednio z wewnętrznej ulicy utwardzonej płytami betonowymi, odchodzącej od ulicy Parowej. Jadąc od centrum miasta Płock ulicą Kazimierza Wielkiego, biegnącą wzdłuż Wisły, należy skręcić w lewo w ulicę Parową i następnie – po przejechaniu około 50 m – w prawo, w wewnętrzną ulicę prowadzącą do nieruchomości

Przestanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości ok 1 km od nieruchomości, przy ul. Medycznej.

Opis nieruchomości

Posiadamy warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo-konferencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, basenem, miejscami postojowymi dla samochodów oraz ciągiem spacerowym. 

 

Oczekujemy na wydanie warunków dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie domu rencisty i opieki medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz ciągiem spacerowym. 

 

GRUNT

W skład nieruchomości wchodzą dwie działki ewidencyjne o numerach: 1/7 i 378/8 o łącznej powierzchni 7.469 m2.

Działki tworzą zwarty kompleks o kształcie nieregularnego wielokąta. Teren kompleksu jest płaski, urządzony i zagospodarowany. Miejsca postojowe oraz plac przed budynkiem utwardzony jest kostką betonową. Cały teren jest ogrodzony płotem wykonanym częściowo z siatki stalowej zamocowanej do słupków metalowych, częściowo z elementów żelbetowych. Wjazd na teren nieruchomości zorganizowano przez bramę stalową przesuwaną, zlokalizowaną od strony północnej. (od strony południowej – od strony Wisły – znajduje się dodatkowa brama wjazdowa).

Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci techniczne: elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową z sieci miejskiej, szambo.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

ZABUDOWA

Opisany powyżej kompleks działek zabudowany jest budynkiem administracyjno- socjalnym.

Jest to budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem ocieplonych płyt warstwowych. Budynek wybudowany został w 2001 roku jako część ośrodka żeglarskiego, użytkowany jest obecnie jako centrum konferencyjne z zapleczem gastronomicznym.

Wykończenie zewnętrzne budynku:

Dach o niskim koncie nachylenia, kopertowy o konstrukcji drewnianej, kryty blach- dachówką. Orynowanie i rury spustowe pcv.

Stolarka okienna pcv, drzwi wejściowe z przeszkleniem. Wykończenie wewnętrzne:

Podłogi, w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych terakota, w salkach konsumpcyjnych: parkiet oraz panele.

Ściany w pomieszczeniach kuchennych oraz sanitarnych obłożne są pasie roboczym glazurą oraz malowane. Ściany w salkach konsumpcyjnych malowane.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne:

  • energetyczną,
  • wodociągową z sieci miejskiej,
  • kanalizacyjną (z odprowadzeniem do szamba szczelnego),
  • wentylacyja wymuszona i grawitacyjna, zamontwoane klimatyzatory w salkach konsumpcyjcnych,
  • c.o. własne olejowe,

 

POWIERZCHNIA BUDYNKU

Parametry budynku:

Powierzchnia użytkowa: 698,70 m2 

Powierzchnia zabudowy: 724,00 m2

Kubatura: 2194,00 m3